CFIT Subtes 4 Skala 3 Bentuk A

Print Friendly, PDF & Email

CFIT Subtes 4 Skala 3 Bentuk A

Contoh Soal Subtes 4:

a b c d e

Terdapat 1 gambar disebelah kiri dan 5 gambar disebelah kanan. Pada gambar disebelah kiri ada titik yang dapat anda lihat. Titik tersebut berada di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran. Lihatlah pada 5 gambar disamping kanan. Gambar mana yang mungkin diletakkan titik di dakar lingkaran dan yang juga didalam bujur sangkar itu? Jawaban yang benar adalah gambar yang terletak di bawah huruf “c”.

 

a b c d e

 

a b c d e

 

You must specify a text.
You must specify a number.
You must specify an email address.
You must fill out this field.
You must specify a date.
You must fill out this field.